Zasady naboru wniosków

Fundacja ZPP prowadzi nabór wniosków grantowych w dwóch trybach:

1) nabór ciągły, w ramach którego przyjmujemy wnioski o przyznanie grantu na realizację wszelkich przedsięwzięć wpisujących się w cele Fundacji;

2) nabór konkursowy, w ramach którego przyjmujemy wnioski o przyznanie grantu na realizację konkretnego, wskazanego przez Fundację przedsięwzięcia.

Zasady naboru w obu trybach są jednakowe. W pierwszej kolejności prosimy wnioskodawców o przesłanie zwięzłego opisu planowanego działania wg wzoru dostępnego na stronie. Po wstępnej analizie wniosków poprosimy autorów najciekawszych z nich o rozwinięcie konceptów. Na bazie tych dokumentów zarząd Fundacji podejmuje decyzję o przyznaniu finansowania.