Biznes dla Ukrainy

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę prowadzimy zbiórkę, której celem jest  wsparcie:

  • humanitarne,
  • medyczne,
  • ochronne,
  • zaspokojenie bieżących potrzeb życiowych, w tym wynajem mieszkania.

Fundacja ZPP do tej pory przekazała 133 tys. zł (100 tys. zł ze środków własnych). Pieniądze zostały przelane do Kijowa na konto w Narodowym Banku Ukrainy.

Fundacja ma również pod opieka trzy rodziny z Ukrainy, które wspiera poprzez przeznaczenie środków pieniężnych w wysokości po 2000,00 złotych na zaspokojenie bieżących potrzeb życiowych związanych z wynajmem mieszkania w Polsce.

Zachęcamy przedstawicieli firm do okazania solidarności z narodem ukraińskim poprzez dołączenie do zbiórki.

Wpłat można dokonywać na dedykowane konto:

Bank PKO BP
34 1020 4900 0000 8202 3405 8713
IBAN: PL34 1020 4900 0000 8202 3405 8713
SWIFT: BPKOPLPW

W tytule prosimy wpisać „Darowizna na cele statutowe”.

Nasza fundacja zajmuje się też wspieraniem edukacji ekonomicznej i innymi tego typu celami. Jednak 100% wpłaconych środków na wskazane wyżej konto zostanie przekazane na pomoc Ukraińcom i Ukrainę – koszty administracyjne i inne pokrywa Fundacja.