Adres rejestrowy
Fundacja ZPP
ul. FRANCISZKA KLIMCZAKA 17/80
02-797 Warszawa
NIP: 9512535648
REGON: 52130184700000
KRS: 0000954457 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
 
Adres korespondencyjny
Ul. Nowy Świat 33/ 7a
00-029 Warszawa
tel. 22 826 08 31