W związku z rosyjską agresją na Ukrainę uruchomiliśmy zbiórkę, której celem jest wsparcie dzielnie walczącej Armii Ukraińskiej.

Fundacja ZPP podjęła decyzję o przeznaczeniu na ten cel z własnych środków 100 tys. zł. Pieniądze zostały przelane już do Kijowa. Zachęcamy przedstawicieli firm do okazania solidarności z narodem ukraińskim poprzez dołączenie do zbiórki.

Pieniądze przelewamy bezpośrednio na konto wojska w narodowym Banku Ukrainy.

Wpłat można dokonywać na dedykowane konto:

Bank PKO BP
34 1020 4900 0000 8202 3405 8713
Kod SWIFT PKO BP: BPKOPLPW

W tytule prosimy wpisać „Darowizna na cele statutowe”. Nasza fundacja zajmuje się też wspieraniem edukacji ekonomicznej i innymi tego typu celami. Jednak 100% wpłaconych środków na wskazane wyżej konto zostanie przekazane na Ukrainę – koszty administracyjne i inne pokryje Fundacja.