Aktualności

KOMUNIKAT FUNDACJI ZPP

Brak komentarzy
📣 KOMUNIKAT FUNDACJI ZPP❗
Rozliczenie za rok 2022. Fundacja ZPP w 2022 roku pozyskała łącznie: 1 167 673 złotych.
Pozyskane środki zostały przyznane w formie darowizn i grantów na:
☑ Pomoc i wsparcie dla Ukrainy – 207 130 złotych;
☑ Dotacje i granty na rozwój instytucji pozarządowych – 856 878 złotych;
☑ Wsparcie wydarzeń – 10 000 złotych;
☑ Wsparcie wydawnictw – 30 000 złotych.
Razem: 1 104 008 złotych.
Koszty ogólne funkcjonowania fundacji wyniosły 57 540 złotych.
Łącznie: 1 161 548 złotych.